MUSIC VIDEO | fripSide | “FUTURE GAZER”

CLIENT                   GENEO UNIVERSAL INC.

ARTIST                   fripSide | “Future Gazer”

PRODUCTION      DANCE NOT ACT INC.

DIRECTOR            SHUHEI YAMADA | HIROHISA ISHIHARA

DOP                        SHUHEI YAMADA | HIROHISA ISHIHARA

LOCATION            GIZA, EGYPT

c r e a t i n g  w i t h o u t  b o u n d a r  i e s  |  f i l m i n g  w i t h o u t  b o r d e r s